cris_

วันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับ มรรยาทในการใช้สถานที่สำคัญของศาสนาคริส ที่ทุกคนควรปฏิบัติซึ่งจริงๆ แล้วทุกๆ ศาสนาก็มีแนวทางเหมือนกัน โดยควรจะต้องทำตัวให้สำรวม ทั้งหมด เนื่องจากในที่แบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมกลุ่ม จึงควรจะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายครับ ซึ่งถ้าใครทำผิดมรรยาทอาจถูกมองจากคนรอบข้างได้ แต่คำว่ามรรยาทอาจจะใช้กับบางคนไม่ได้ครับ ดังนั้น จึงมีข้อห้ามเขียนออกมาให้อ่าน เพื่อให้รู้พร้อมกันเลยครับ ซึ่งมีอยู่ดังนี้

Boat_Chris

  1. ทำความเคารพทุกครั้งก่อนเข้าโบสถ์ เพื่อเป็นการเค้ารพเทพเจ้าของเขาหรือ พระเยซูนั่นเอง วิธีทำก็ง่ายเพียงแค่ ก้มหัวลงเล็กน้อย หลังจากนั้นก็เข้าไปนั่งด้วยท่าทีสุภาพได้เลย ซึ่งจะมีการพูดคุยที่น้อยมาก คล้ายๆ กับการอยู่ในโรงหนังเลย ในบางครั้งอาจถึงขั้นต้องปิดเสียงมือถือ เพราะในพิธีกรรมส่วนใหญ่จะมีการร้องเพลง ที่เปรียบเทียบกับ ศาสนาเรา คือการสวดของพระนั่นเอง แต่จะต่างกันตรงที่ส่วนใหญ่จะเป็นคนธรรมดาที่ท่องได้ทุกคน และ นี่คือเบ้องต้นที่เหมือนกันทุกศาสนาครับ
  2. เครื่องแต่งกาย ควรมีความเรียบร้อยไม่ใส่หมวก ส่วนชุดในส่วนของกางเกงควรเป็นขายาว เสื้อห้ามเป็นแขนกุด สีสันไม่ควรฉุดฉาดมากมัก เรื่องเครื่องดื่ม ก็ห้ามนำเข้าเช่นเดียวกับอาหาร ก็เหมือนกัน ดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาทำพิธีกรรม ควรรับประทานให้เรียบร้อยก่อนครับ เพราะมันมีเวลาที่นานมากเลยครับ ในบางครั้ง อาจถึงขั้นต้องเตรียมตัวในเรื่องของการขับถ่ายด้วยครับ อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญเช่นกันก็คือ ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเด็ดขาดเพราะมันเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก หากมันตกใจแล้ววิ่งเตลิด จะทำให้มันไปรบกวนคนอื่นได้

ส่วนใครยังไม่ทราบกฎทั้งหมดก็สามารถไปอานได้ที่ฝาผนังเลย ที่เขียนไว้เป็นหัวข้อที่สรุปมาให้แล้วครับ ยังมีเล็กๆ น้อย อีกมาก