jesuspiccneww

เราทุกคนรู้กันดีกว่า “ศาสนา” สอนให้ผู้คนเป็นคนที่ดีต่อสังคม โดยเฉพาะกับ “ศาสนาคริสต์” ที่มีความเก่าแก่และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจผู้คนมานานกว่าพันปี เราพยายามที่ทำความเข้าใจกับแนวคิดบางอย่างที่สอนซ้ำแล้วซ้ำอีกของศาสนาคริสต์ ต่อไปนี้เป็นบทเรียนที่สอนให้รู้จักทำความดี โดยพระเจ้าของพวกเขา

สอนให้รู้จักรักผู้อื่น

พวกเราหลายคนหันไปอ่าน บทที่ 13 ของ “โครินธ์” เพื่อเรียนรู้ความหมายของความรัก พระเจ้าต้องการให้เราเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงหมายถึงอะไร นอกจากนี้ Romans 13 ยังสอนเราเกี่ยวกับความรักด้วย นอกจากนี้แล้ว Verse 10 ยังกล่าวเอาไว้ว่า “ความรักไม่เป็นอันตรายต่อเพื่อนบ้าน ดังนั้นความรักคือการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์” การรักผู้อื่นนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป แต่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอ ความรักอาจหมายถึงการเสียสละส่วนตัว หรือปล่อยให้คนที่คุณห่วงใยไป แต่พระเจ้าต้องการให้เรายึดติดกับการรักผู้อื่นในวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งต้องทำไปด้วยความเคารพ และความเมตตา

สอนให้รู้จักประมาณตน

พระเจ้าต้องการให้เราอ่อนน้อมถ่อมตน กล่าวโดย “หากประชาชนของเราซึ่งถูกเรียกตามนามของอธิษฐานและแสวงหาตัวเรา เราจะได้ยินจากบนสวรรค์และจะให้อภัยบาป รักษาดินแดนของพวกเขา” พระเจ้าบอกเราว่าเมื่อเราทิ้งอัตตา และขอการอภัยบาปเพื่อที่จะได้รับพรจากสวรรค์

สอนให้เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง

การทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป ในหลายกรณีสิ่งที่ถูกต้องไม่ปรากฏเป็นสถานการณ์ขาวดำเสมอไป ชีวิตของโจเซฟในปฐมกาลบทที่ 37-50 มีตัวอย่างมากมายว่าการทำสิ่งที่ถูกต้องอาจเป็นเรื่องยาก เขามีส่วนร่วมอยู่ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนที่ยากลำบากในการรับมือ แต่พระเจ้าทรงชี้นำ เขาเลือกที่จะเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าและทำสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งนำไปสู่ความโปรดปรานของเขาต่อพระเจ้า เมื่อเราเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเราสามารถหันไปหาพระเจ้า เพื่อขอความช่วยเหลือจากพระองค์ได้ในยามที่ต้องการ

 จัดการความขัดแย้งด้วยความเคารพ

บางครั้งการเคารพผู้อื่นอาจทำได้ยาก พระเจ้าเข้าใจว่าคนเรามักจะทำผิดพลาดได้เสมอ เมื่อผู้คนหยาบคายกับเราอาจเป็นเรื่องยากที่จะไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธ คัมภีร์ไบเบิลสอนให้ทุกคนอยู่อย่างสันติกับคนรอบข้าง เราได้รับการสอนให้ตั้งแต่เด็กเพื่อให้ปฏิบัติต่อผู้อื่น ในแบบที่คุณต้องการได้รับการปฏิบัติ นั่นคือหลักการที่ปรากฎอยู่ในหน้าพระคัมภีร์ สิ่งแรกที่ต้องทำเดินไปเปิดใจคุยกับคนที่มีปัญหากับคุณ พยายามแก้ไขข้อขัดแย้งทีละอย่าง หากสิ่งนี้ไม่ได้ผลอย่าตอบด้วยความโกรธ ให้แสดงความเคารพต่อกัน จึงค่อยถอยออกมา

One Thought on “คำสอน ศาสนาคริสต์เน้นไปด้วยการทำดี”

  • คำสอนของศาสนาคริสต์ที่ บาคาร่า ได้เรียนรู้ คือ สอนให้ผู้คนเป็นคนที่ดีต่อสังคม สอนให้รู้จักรักผู้อื่น เพื่อเรียนรู้ความหมายของความรัก สอนให้รู้จักประมาณตน เพราะต้องการให้เราอ่อนน้อมถ่อมตน สอนให้เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง และรู้จักวิธีการจัดการความขัดแย้งด้วยความเคารพ

Comments are closed.